• تلفن: 02166411533
  • ich@lweapp.ir

دوره های مالی و حسابداری

بیابید!
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

آشنایی با اصول و قوانین و مقررات بانکی ویژه کارآفرینان و تعاونگران

مدرس: دکتر علی حسین شهریور
مدت دوره: ۵۱ ساعت
فراگیران: اعضای هیئت موسس تعاونی‌ها
آزمون: ۴ گزینه ای با کسب حداقل ۷۰ درصد نمره کل
گواهی‌نامه: دارد
هزینه دوره: رایگان
هزینه صدور و ارسال گواهی‌نامه ۵۰ هزار تومان


آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی

مدرس: محمد نظامی
مدت دوره: ۵۱ ساعت
فراگیران: اعضای هیئت موسس تعاونی‌ها
آزمون: ۴ گزینه ای با کسب حداقل ۷۰ درصد نمره کل
گواهی‌نامه: دارد
هزینه دوره: رایگان
هزینه صدور و ارسال گواهی‌نامه ۵۰ هزار تومان


آشنایی با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

مدرس: مهدی هدایتی
مدت دوره: ۵۱ ساعت
فراگیران: اعضای هیئت موسس تعاونی‌ها
آزمون: ۴ گزینه ای با کسب حداقل ۷۰ درصد نمره کل
گواهی‌نامه: دارد
هزینه دوره: رایگان
هزینه صدور و ارسال گواهی‌نامه ۵۰ هزار تومان


آشنایی با قوانین و مقررات بانکی

مدرس: دکتر علی‌حسین شهریور
مدت دوره: ۵۱ ساعت
فراگیران: اعضای هیئت موسس شرکت های تعاونی
آزمون: ۴ گزینه ای با کسب حداقل ۷۰ درصد نمره کل
گواهی‌نامه: دارد
هزینه دوره: رایگان
هزینه صدور و ارسال گواهی‌نامه ۵۰ هزار تومان


با بیش از 10 سال تجربه ما اطمینان می دهیم که بهترین راهنمایی را دریافت کنید